Odpad- skąd wiemy, że dana rzecz/ substancja czy produkt są odpadem?

Ustawa o odpadach konkretnie opisuje, że jest to produkt lub substancja, której się pozbywamy lub zamierzamy się pozbyć lub jesteśmy zobowiązani by się pozbyć. Okazuje się jednak, że w myśl najnowszych wytycznych powinniśmy zadbać o to, aby dany produkt jak najdłużej pozostał w użyciu czy to w postaci do jakiej pierwotnie był wyprodukowany czy to w postaci polepszenia tj. upcyclingu.

Co należy zrobić z odpadami?

Ustawa o odpadach precyzuje, że należy dołożyć wszelkich starań, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów. Jak tego dokonać? Zamiast kupować skrzynki z kartonu, które mogą zamoknąć, kupmy kilka z tworzyw sztucznych i wykorzystujmy je, aż to całkowitego ich zużycia lub wytłoczki do jajek możemy przekazać gospodarzowi, od którego kupujemy jajka dzięki temu będą w obiegu przez wiele lat. Przykładem może być także używanie zniszczonych/ starych ubrań do sprzątania w domu lub wykorzystanie starej opony jako huśtawka dla dziecka. Rozwiązań i pomysłów znajdziemy wiele.

Kolejnym w hierarchii postępowania z odpadami jest przygotowanie odpadu do ponownego użycia, a więc naprawa. Starajmy się naprawiać stare urządzenia lub ubrania. Naprawa często jest tańszym zabiegiem, który wydłuża użytkowanie produktów na kolejne lata.

Recykling

Recykling - jest w środku tzw. piramidy postepowania z odpadami. Jak widać reklamowany sposób na przetwarzanie odpadów przez ustawodawców został wpisany dopiero na 3 miejscu. Recykling jest jednym ze sposobów odzyskiwania surowców. Dlaczego, więc nie jest najważniejszy w przypadku postepowania z odpadami? Recykling nie jest taką łatwą sprawą. Niektórych odpadów nie można poddać procesowi, gdyż nie nadają się do ponownego użycia. Niektóre produkty składają się z kilku rodzajów odpadów co utrudnia ich recykling. Ważne, aby segregować odpady u źródła - czyli w naszych domach. Dzięki temu ten pracochłonny proces będzie przebiegał sprawniej.

Inne procesy odzysku odpadów.

Faktem jest, że najłatwiej procesowi odzysku poddać odpady biodegradowalne. Największa ich część bez nadmiernych kosztów można poddać procesowi kompostowania i uzyskać nawóz lub polepszacz glebowy. Dzięki temu rozwiązaniu gminy podwyższają uzyskany poziom recyklingu odpadów komunalnych. Do innych sposobów odzysku zaliczamy: uzyskanie energii i biogazu z biogazowni, Pirolizę i wydzielenie karoblizatu oraz części lotnych lub spalanie z powstaniem energii.

Ostatnim w hierarchii postępowania z odpadami jest unieszkodliwianie, jedynie odpady, które zostały poddane recyklingowi.

Jak widać ustawa nie przepisuje możliwości składowania odpadów, która w naszym kraju przez swoją niska cenę oraz dużą dostępność wciąż jest bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem niż te powyżej. Musi się to jednak zmienić z uwagi na wymogi Unii Europejskiej w tym zakresie.

Nasza firma zajmuje się utylizacją odpadów z gmin: Pilchowice, Sośnicowice, Rudziniec a także miast jak Kędzierzyn-Koźle, Czerwionka- Leszczyny, Gliwice, Zabrze i wiele innych.

Masz pytanie jak postępować z odpadami? Zadzwoń 503 811 312