W Polsce bardzo dobrze przyjęły się zbiórki nakrętek z tworzyw sztucznych. Wiele miast i wsi ustawiło różnokształtne pojemniki pozwalające mieszkańcom na wsparcie charytatywne organizacji. 3 lipca 2021 weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko zwana dyrektywą SUP. Do polskich przepisów prawo aktualnie oczekuje na wejście w życie poprzez Ustawę z dnia 14 kwietnia 2023r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Co się zmieni w kwestii zbierania plastikowych nakrętek?

Producenci nakrętek plastikowych, celem zapobiegania dostawaniu się do środowiska naturalnego odpadów, są zobowiązani do zmiany sposobu zamykania swoich opakowań. Już teraz w sklepie widzimy rozwiązania nakrętek na stałe przytwierdzonych do pojemników. Takie zabiegi, jak uważa Unia Europejska, spowodują zmniejszenie degradacji środowiska.
Wiele drobnych odpadów, jak nakrętki i kapsle są wyrzucane razem z opakowaniami (butelkami, pojemnikami) tworząc dzikie wysypiska.
Sprzątając tereny zielone małe odpady mieszają się z roślinnością lub razem z rzekami spływają do mórz. Często nie można ich poprawnie poddać utylizacji lub recyklingowi i rozkładają się wiele lat.

 

Czy można inaczej rozwiązać problem wyrzucanych nakrętek?

W Polsce kosze na odpady znajdują się w wielu miejscach, w których porusza się człowiek – w parkach i placach zabaw, centrach przesiadkowych i przystankach autobusowych, wzdłuż chodników.
Miasta i Gminy dbają o czystość przez zlecanie usług sprzątania, a także utylizacji dzikich wysypisk. Mimo to są osoby, które nie szanują pracy i wysiłku włożonego w oczyszczanie miejsc publicznych. Wynika to z małej świadomości ekologicznej tych osób.
Naszym zdaniem, kluczem do czystego środowiska jest edukacja zarówno dzieci jak i osób dorosłych. Poznawanie ciągu przyczynowo-skutkowego jest istotnym elementem wiedzy i świadomości. Wychodząc naprzeciw potrzebom Natezja na swoich social mediach przekazuje treści związane z ta tematyką.
Obserwuj nasz Facebook!