Odpady dzielą się ze względu na miejsce powstania, a także swoje właściwości.

Odpady ulegające biodegradacji są to odpady, które rozkładają się tlenowo lub beztlenowo na skutek działania mikroorganizmów. Odpady te zaliczają się do 5 frakcji odpadów komunalnych, które należy segregować. Innymi odpadami są: szkło, tworzywa sztuczne (plastik), papier oraz pozostałości z segregacji (zmieszane odpady komunalne).

Odpady biodegradowalne w katalogu odpadów zaliczane są do grupy odpadów powstających w ogrodach i parkach, na cmentarzach, a także odpady komunalne selektywnie gromadzone pod kodami: 20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji lub 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji.

Odpady biodegradowalne odbierane są od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem, który jest zgodny z lokalnym Regulaminem utrzymania czystości i porządku. Odpady odbierane są w workach lub pojemnikach. Odpady bio można także dostarczać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do odpadów biodegradowalnych zaliczyć można: skoszoną trawę, obierki lub przeterminowane warzywa i owoce, resztki żywności (bez mięsa), gałęzie i liście drzew, trociny, drzewka choinkowe, skorupki jajek, niezaimpregnowane i czyste drewno, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty.

zamiatarka ulic

Co nie jest odpadem biodegradowalnym: kości, przeterminowane mięso, olej, ziemia i kamienie, żwirek dla zwierząt, opakowania, które oznaczone są jako biodegradowalne.

Dobrą praktyką ekologiczną jest postawienie na swojej posesji kompostownika na odpady biodegradowalne. Można go kupić lub zrobić samemu. Kompost jest to naturalny nawóz do użyźniania gleby.

Miejsce przeznaczone na kompostowanie powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Zgodnie z prawem budowlanym zbiornik do 10m3 powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 7,5m od granicy działki, a 15 m od domu (także od domu sąsiada).

Korzystanie z kompostownika pozwala zaoszczędzić pieniądze ponieważ w przypadku budowy kompostownika na swojej posesji i zgłoszenia tego faktu do gminy/ miasta zmniejsza się opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady biodegradowalne często wrzucane są do odpadów komunalnych. Twierdzi się, że aż 30% odpadów komunalnych zawiera odpady biodegradowalne. Jest to niepoprawna praktyka.

Jeżeli masz pytania dotyczące odpadów biodegradowalnych – zadzwoń 503 811 312.