Przedsiębiorca, który sprzedaje produkty udostępniając klientom woreczki/torby z tworzyw sztucznych (nie dotyczy toreb z tworzywa...
Odpady dzielą się ze względu na miejsce powstania, a także swoje właściwości. Odpady ulegające biodegradacji...
W systemie BDO (Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) można wygenerować...
Budowa domu jest bardzo ważnym przedsięwzięciem w życiu każdego człowieka. Oprócz przygotowania do samego procesu...
Na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,...
Od przedsiębiorcy dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne, oraz wytwórcę...
Wytworzone przez siebie odpady możesz transportować we własnym zakresie do instalacji lub składowania. Pozwolenie to...
Na podstawie nowelizacji Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach art. 101a Odpady budowlane...
Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy zastanawiają się nad sensem narzucania częstotliwości odbioru odpadów. Dlaczego te dane nieznacznie...
Przed przystąpieniem do remontu ważne jest odpowiednie przygotowanie się, aby proces przebiegał sprawnie i bezpiecznie....
W Polsce bardzo dobrze przyjęły się zbiórki nakrętek z tworzyw sztucznych. Wiele miast i wsi...
W każdej miejscowości zgodnie w wyznaczonym harmonogramem odbierane są odpady wielkogabarytowe. Czasem zdarzy nam się...