Budowa domu jest bardzo ważnym przedsięwzięciem w życiu każdego człowieka. Oprócz przygotowania do samego procesu budowy należy pamiętać o zabezpieczeniu odbioru odpadów.

Jak najlepiej się przygotować do tego procesu?

Pamiętać należy, że zgodnie z przepisami ziemia z wykopu to także odpad o ile nie zostanie wykorzystana na terenie działki, z której została wydobyta. Ziemia z wykopu może być odebrana w kontenerach lub Big Bagach pod kodem 170504. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach art. 3 pkt 1 ppkt 32) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest podmiot, który świadczy usługę. Jeżeli w Umowie z wykonawcą inwestor nie weźmie na siebie obowiązku zagospodarowania odpadów winien zapłacić za nie wykonawcy.

W pierwszym etapie budowy mogą powstawać odpady typu: resztki zaprawy, cegieł lub izolacji, które można odebrać z Big Baga lub kontenera jako gruz ceglany i betonowy. Cena za tego typu odpady jest stosunkowo niska. Podczas prac wewnątrz domu powstają zmieszane odpady budowlane o kodzie 170904.

Jaki rodzaj odpadów można przekazywać pod tym kodem: worki po materiałach budowlanych, styropian brudny, płyty kartonowo gipsowe (GK), wiaderka po cemencie, szkło płaskie, siatki montażowe z klejem, folie w tym malarskie i ogrodowe, drewniane elementy szalunku, profile metalowe, złom, narzędzia budowlane oraz kafelki z ceramiki.

Należy pamiętać, że odpady takie jak: papa, wełna mineralna, opakowania po farbach, baterie , niebezpieczne ciecze jak rozpuszczalniki nie można traktować jak zmieszane odpady budowlane. Każdy z powyższych odpadów ma swój odrębny kod. Koszty utylizacji są uzależnione od ilości odpadów oraz odległości od instalacji do przetwarzania. Najtańszym rozwiązaniem jest samodzielny transport tego typu odpadów na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- przekazanie odpadu w ramach opłaty miesięcznej o ile są one przyjmowane) lub indywidualna wycena przez firmę posiadającą zezwolenia. Przez cały okres trwania budowy powstają także odpady komunalne tj. opakowania po produktach i napojach.

odbiór odpadów budowlanych

Inwestorze ustal z wykonawcami czy zgodnie z przepisami to oni odbiorą wszystkie wytworzone przez siebie odpady, czy też Ty będziesz za to odpowiedzialny. Pamiętaj, że dotyczy to wszystkich odpadów, które w czasie wykonywania ich prac powstaną np. wykonawca instalacji elektrycznej, który wykuwa ściany w celu wprowadzenia w nich kabli elektrycznych wytwarza gruz ceglany lub betonowy.

Jeżeli natomiast to inwestor umówił się, że zutylizuje odpady to do dyspozycji ma odbiór odpadów z worków Big Bag o pojemności 1 m3 lub z kontenerów 3,5m3, 5m3, 7m3. Big Bag zazwyczaj może stać u Klienta dłużej niż kontener oraz zajmuje on znacznie mniej miejsca. Odpady najlepiej podzielić także zgodnie z ich kodem odpadu.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania zadzwoń 503 811 312