W systemie BDO (Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) można wygenerować dwa rodzaje Kart przekazania odpadów: Karta przekazania odpadów lub Karta przekazania odpadów komunalnych.

Karta przekazania odpadów jest dokumentem, który pozwala na przewóz odpadów od wytwórcy do przejmującego odpad. Wytwórca może zaplanować KPO na 30 dni do przodu, a następnie wygenerować je z właściwymi danymi odbioru odpadów.

Odpady transportowane na KPO są to wszystkie kody odpadów wyłączając odpady ze strumienia odpadów komunalnych. Wyjątek od tej reguły stanowią odpady komunalne powstające w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane). Na karcie po zalogowaniu wytwórca odpadów (przekazujący) podstawia się automatycznie.

Kartę należy uzupełnić o następujące dane: transportujący odpad wraz z podaniem numeru rejestracyjnego samochodu, godzinę rozpoczęcia transportu odpadów, dane przejmującego odpad z dokładną lokalizacją dokąd trafia odpady, kod odpadu oraz waga odpadu. Ponad podstawowe dane możemy uzupełnić Kartę o inne dodatkowe informacje, jak certyfikat lub rodzaj przetwarzania odpadów.

Karta przekazania odpadów komunalnych jest dokumentem, który wystawia podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości. Kartę te można wystawić w dwóch katalogach: Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości lub Przekazanie odpadów.

Kartę wystawia się przed rozpoczęciem odbierania odpadów i kończy się kartę po całym procesie. Transport jest zbiorowy, a transportujący nie oznacza na karcie podmiotów od których odbiera odpady. Na karcie należy oznaczyć obszar z jakiego odpady będą odbierane, kod odpadów, numer rejestracyjny środka transportu, transportującego oraz przejmującego odpady. Ilość odpadów znajdująca się na pojeździe jest ważona na instalacji, która wpisuje wagę do systemu BDO. Nie korygujemy KPOK ponieważ odbierający odpady komunalne nie zakłada wagi odpadów przed transportem.

Wytwórca odpadów, które są objęte obowiązkiem ewidencji są zobowiązani do wystawiania Kart Przekazania Odpadów. Informacje szczegółowe znajdują się w Rozporządzeniu Ministra klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a także art. 66 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Jeżeli jesteś wytwórcą odpadów i chcesz je zutylizować zadzwoń 503 811 312. Nasze biuro obsługi Klienta pomoże wystawić Kartę w prawidłowy sposób lub zrobi to za Ciebie.