Prawa i obowiązki w sferze odpadów dla przedsiębiorców będących organizacjami odzysku opakowań, dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów lub produktów opakowaniowych, dystrybutorów produkty w opakowaniach, eksportujących odpady opakowaniowe, opakowania lub produkty w opakowaniach, prowadzący recykling odpadów opakowaniowych, wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach określa Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Czym jest opakowanie?

Jest to wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów od surowców do towarów przetworzonych. Dla ułatwienia Minister Klimatu w Rozporządzeniu z dnia 31 października 2013r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie wskazuje przykłady wyrobów, w tym części składowych opakowań oraz złączonych z wyrobem elementów pomocniczych.

Opakowania należy podzielić na 3 kategorie:

  • opakowania jednostkowe
  • opakowania zbiorcze
  • opakowania transportowe

Przedsiębiorcy, których ustawa dotyczy są zobowiązani do 15 marca każdego roku złożyć sprawozdanie za rok poprzedni w BDO. Sprawozdanie to znajdziemy w zakładce Sprawozdawczość, a następnie Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Transportując odpady na terenie Polski lub wewnątrz krajów Unii Europejskiej posługujemy się innymi dokumentami niż eksportując je (wywożąc) do krajów poza UE. Odpady opakowaniowe powinny być przekazane przedsiębiorcy zajmującym się recyklingiem odpadów, który wystawi nam na to odpowiednie dokumenty: EDPR lub DPR.

Kiedy wprowadzamy do obrotu opakowanie lub produkt w opakowaniu:

  • w dniu ich wydania z magazynu lub przekazania osobie trzeciej, w przypadku opakowań i produktów w opakowaniach wytworzonych w Polsce
  • w dniu ich przywozu do Polski
  • w dniu wystawienia faktury potwierdzającej odpowiednio wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań lub produktów w opakowaniach.

Należy pamiętać, że istotną wartością gospodarki odpadami jest ograniczenie ilości produkowanych opakowań, a także zmniejszenie negatywnego oddziaływania substancji stosowanych do ich wytwarzania na środowisko. Maksymalna suma wartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego nie powinna przekraczać 100mg/kg.

Ponadto producent powinien maksymalnie ograniczać ilość substancji stosowanych do wytwarzania opakowania tak, aby spełniała swoją funkcję zapewniając bezpieczeństwo dla produktu. Ustawa zobowiązuje producenta by stwarzać możliwości ponownego wykorzystania opakowania lub ułatwić recykling czy inną formę odzysku zużytego opakowania.

Jakie opakowania są przydatne do odzysku?

  • opakowania, których określony procent masy materiału może być poprzez recykling przetworzony
  • opakowania posiadające zdolność do biodegradacji,
  • opakowania posiadające zdolność rozkładu fizycznego, chemicznego, termicznego i biologicznego zapewniając powstanie kompostu, który rozkłada się na CO2, biomasę i wodę
  • Opakowania posiadające minimalną wartość opałową dolną pozwalająca na odzysk energii (Uwaga! Nie oznacza to, że można palić takim odpadem w domowych kotłach!)

Jeżeli prowadzisz firmę i interesuje Cię ten problem? Zadzwoń! 503 811 312. Pomożemy!