Piasek – najtańszy środek pomagający zmniejszyć śliskość na odśnieżonej powierzchni. Koszt jednej tony waha się pomiędzy 30,00 zł, a 50,00 zł.

Piasek jest dobrym rozwiązaniem w miejscach, na których powierzchnia szybko wysycha podczas słonecznych zimowych dni, a sama nawierzchnia jest dość szorstka. Nie nadaje się na drogi, gdyż nie rozpuszcza lodu oraz pyli. Piasek nie wpływa negatywnie na roślinność, więc dobrze sprawdzi się na chodnikach pomiędzy rabatami.

Dopuszcza się tworzenie mieszanin piasku z innymi chemicznymi środkami. Piasek może zanieczyścić miejsca, w których wraz ze śniegiem jest pryzmowany. Po zakończeniu sezonu zimowego należy zamieść całą powierzchnię, na której używano piasku. Taki zamieciony piasek jest uznawany za odpad, który zgodnie z kodem odpadów należy zakwalifikować jako 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów. Korzystając z tego środka należy wziąć pod uwagę koszty zamiatania i utylizacji odpadów.

Kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4mm – kruszywo najczęściej stosowane jest na drogach gminnych lub prywatnych gdzie cena odgrywa kluczową rolę. Jest to niestabilne rozwiązanie ponieważ może dojść do rozwiewania środka przy każdym przejeździe pojazdu czy wietrze. Kruszywo może powodować mechaniczne niszczenie karoserii pojazdów. Przykładami kruszyw są: żużel kotłowy, żużel wielkopiecowy, kruszywo kamienne łamane. Kruszywa nie rozpuszczają lodu, mogą jedynie powodować uszorstnienie nawierzchni przy zastosowaniu kruszywa w ilości od 60 do 150 g/m2.

Chlorek sodu – potocznie sól drogowa- ceny soli drogowej różnią się w zależności od sposobu jej zakupu. Istnieje kilka możliwości: luzem na tony, w opakowaniach typu big bag pakowaną po 1 tonie lub pakowaną w worki w tworzyw sztucznych np. po 25 kg. Ceny wahają od 350,00 zł do 1 800,00 zł za tonę.

Sól drogowa powinna być zmieszana ze środkiem przeciw zbrylaniu. Nadaje się do usuwania śliskości na drogach i chodnikach w tym także podjazdach dla osób poruszających się na wózku. Sól drogowa w postaci suchej rozpuszcza lód do temperatury -10°C natomiast w postaci zwilżonej zapobiega powstawaniu oblodzenia i gołoledzi do temperatury -6°C . Powoduje to bardzo duże bezpieczeństwo dla kierowców szczególnie na drogach, na których dopuszcza się jazdę z dużą prędkością.

Minusem stosowania soli drogowej jest negatywny wpływ na środowisko i infrastrukturę. Powoduje zwiększenie zasolenia zbiorników wodnych, powstawanie ran na nogach czworonogów, a także korozję karoserii samochodowej, niszczenie obuwia skórzanego czy kostki brukowej.

Zastosowanie chlorku sodu powinno być więc przeanalizowane przez zarządcę drogi i w miarę możliwości zastąpione innymi środkami bardziej przyjaznymi środowisku.

Chlorek magnezu – jest to jeden z droższych środków do usuwania oblodzenia i gołoledzi. Jest on pakowany w worki z tworzyw sztucznych po około 25 kg. Ceny wahają się od 1800,00 zł do 3700,00 zł za tonę.

Jest w stanie rozpuścić lód w temperaturze poniżej -10°C w postaci stałej. Chlorek magnezu należy stosować w postaci mieszaniny z solą lub chlorkiem wapnia w proporcji 4:1 lub 2:1. W drugim rozwiązaniu jego właściwości rozpuszczania lodu drastycznie maleją. Ten środek chemiczny nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a ponadto jest co najmniej dwukrotnie wydajniejszy niż sól drogowa.

Nie ma ograniczeń co do jego stosowania, a do tego jest biodegradowalny. Nie powoduje zapychania się dozowników do posypywania, korozji karoserii samochodowej. Chlorek magnezu jest środkiem, po który coraz częściej sięgają zarządcy dróg publicznych. Niestety jego wysoka cena często jest powodem, dla którego daje się możliwość wykonawcy stosowania innych środków chemicznych, dla osiągnięcia zamierzonego efektu jakim jest usuwanie oblodzeni.

Chlorek wapnia – jest to jeden z droższych środków do usuwania lodu z nawierzchni. Jego cena za tonę waha się między 1800,00 zł a 3900,00 zł.

Chlorek wapnia wytwarza ciepło, które rozpuszcza lód. Chlorek wapnia należy stosować w postaci mieszaniny z chlorkiem magnezu w proporcji 4:1 lub 2:1. W drugim rozwiązaniu jego właściwości rozpuszczania lodu drastycznie maleją.

Jako mieszanina z chlorkiem magnezu jest w stanie rozpuścić lód w temperaturze poniżej -10°C. Jest bardzo wydajny ponieważ na 1 m2 oblodzonej powierzchni wystarczy wysypać pomiędzy 400 g, a 1500 g czystego chlorku magnezu.

Minusem korzystania z tego środkach chemicznego są jego właściwości higroskopijne przez co należy zapewnić mu suche miejsce do magazynowania. Podobnie jak chlorek magnezu jest bezpieczny dla środowiska naturalnego, a także infrastruktury. Rzadko stosowany przy usługach odśnieżania w Polsce.

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowanych środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach

Jeżeli szukasz firmy, która pomoże w utrzymaniu drogi w dobrym stanie – zadzwoń 503 811 312. Doradzimy i pomożemy!