Klienci często dziwią się dlaczego ceny utylizacji odpadów różnią się w zależności od rodzaju (kodu) odpadów. Przyczyn jest kilka. Najważniejszy z nich to sposób utylizacji odpadów.

Z odpadami postępujemy zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, a dokładnie:

  • Zapobieganie powstawaniu odpadów
  • Przygotowanie do ponownego użycia
  • Recykling
  • Inne procesy odzysku
  • Unieszkodliwianie.

Jeżeli odpad już powstał w pierwszej kolejności powinniśmy go przygotować do ponownego wykorzystania.

Na czym polega ponowne wykorzystanie odpadów?

Recykling polega na ponownym wykorzystaniu odpadu po jego przetworzeniu np. przetworzenie opakowań z tworzyw sztucznych na odzież. Np. szklane opakowania po mleku lub śmietanie można przekazać do umycia i ponownego napełnienia. Inne procesy odzysku z pozyskaniem energii elektrycznej lub cieplnej powstają poprzez spalanie odpadów lub biogazownię.

Odpadów, które w żaden sposób nie da się przetworzyć trafiają na składowanie.

Procesy jakim poddawane są odpady są kosztowne. Oprócz kosztów inwestycji, pracowniczych oraz pracy instalacji należy pamiętać o opłatach za korzystanie ze środowiska oraz gwarancjach środowiskowych. Są także odpady, które można zagospodarować w procesach recyklingu do odtwarzania terenów wyrobisk.

Oprócz kosztów inwestycji, pracowniczych oraz pracy instalacji należy pamiętać o opłatach za korzystanie ze środowiska oraz gwarancjach środowiskowych.

Są także odpady, które można zagospodarować w procesach recyklingu do odtwarzania terenów wyrobisk. Odpady takie jak gruz mogą utracić status odpadu i stać się ponownie surowcem np. do podbudowy drogi.

Minister Środowiska przedstawił także listę odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne zgodnie z restrykcyjnymi wymaganiami.

Jak widać pierwszą przyczyną różnicy w cenie jest postępowanie z odpadami. Dodatkowo jeżeli odbiorca odpadów posiada decyzje na przetwarzanie odpadów w przypadku np. odpadów zmieszanych budowlanych 170904 może odseparować od nich złom/ aluminium lub karton, które następnie może sprzedać. Szeroki wachlarz rozwiązań daje Klientowi lepsze stawki za odbiór odpadów.

Koszt transportu odpadów

Kolejną składową jest transport odpadów. Im więcej odpadów transportujemy na raz tym cena jest bardziej atrakcyjna. Odpady można transportować w workach lub pojemnikach począwszy od 120l przez 240l po 1100l. Większe ilości odpadów, a także odpady wielkogabarytowe transportuje się w kontenerach metalowych o pojemności 3,5m3 a tak że 5m3 7m3, 10m3 oraz większych jak 25m3 aż do 36m3.

Odległość wytwórcy odpadów od instalacji, która jest w stanie przetworzyć wytwarzany odpadów również jest ważna. Dobry handlowiec potrafi dostosować do Klienta odbiór odpadów, aby był dla niego atrakcyjny finansowo.

Jeżeli szukasz firmy, która odbierze od Ciebie odpady zadzwoń 503 811 312. Doradzimy i pomożemy!