Przedsiębiorca, który sprzedaje produkty udostępniając klientom woreczki/torby z tworzyw sztucznych (nie dotyczy toreb z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15mikrometrów, do których pakowana jest żywność luzem) jest zobowiązany do opłaty recyklingowej oraz wpisu w BDO jako wytwórca odpadów.

Opłatę recyklingową pobiera się od wydanych toreb i opłaca do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Opłatę tę wnosi się do Urzędu Marszałkowskiego zgodnego z miejscem prowadzenia działalności.

Wysokość opłaty wynosi 20 groszy za jedną torbę.

Koszt opłaty recyklingowej należy przerzucić na kupującego. Podczas rozliczania się z Urzędem Skarbowym opłata recyklingowa stanowi koszt, obciążenie klienta stanowi przychód. Przedsiębiorca może obciążyć kupującego wyższą opłatą za worek, ale wtedy jest to jego zysk od którego należy odliczyć podatek dochodowy.

Jeżeli natomiast przedsiębiorca chciałby z własnych środków pokryć opłatę recyklingową podlega karze od 500zł do 20 000zł. Opłata recyklingowa stanowi dochód państwa i pieniądze należy przekazać na wskazane konto bankowe w terminie.

reklamówki zrywki

W sprawozdaniu do Urzędu Marszałkowskiego rozgranicza się ilość wydanych toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) oraz pozostałych toreb (50 mikrometrów i więcej). Sprawozdanie składa się w formie elektronicznej w systemie BDO do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Systematycznie należy prowadzić ewidencję zakupionych oraz wydanych toreb z tworzywa sztucznego w formie papierowej lub elektronicznej z podziałem na każdy punkt sprzedaży odrębnie. Dokumentację należy przechowywać przez 5 lat licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego.

Kontrolę przestrzegania przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- ordynacja podatkowa prowadzi inspekcja handlowa.

Masz pytania? Zadzwoń 503 811 312.