Nie wszystkie odpady, które wytwarzamy musimy oddać do firmy, która zajmie się ich zagospodarowaniem. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku informuje co możemy przekazać osobie prywatnej.

Rozporządzenie to wskazuje dokładnie jaki kod, pod jakim warunkiem oraz ile ton odpadów można przekazać osobie prywatnej. I tak przykładowo szlamy z mycia, oczyszczania, odbierania, odwirowania i oddzielania surowców z roślin uprawnych o kodzie ex020301 można wykorzystać do użyźnienia gleby w ilości nie większej niż 0,2Mg/ m2 powierzchni.

Do grupy odpadów, które możemy poddać odzyskowi zaliczają się także odpady z grupy odpadów komunalnych. Odpady z drewna można spalić, karton można wykorzystać do przeprowadzki lub także spalić.

Istotną kwestią staje się odpad pod kodem 200202 Gleba ziemia i kamienie. Odpad ten powstaje tylko wtedy kiedy wydobyty jest przetransportowany poza działkę na której został wydobyty.

W przypadku firm zajmujących się budową lub przebudową mającą wpływ na ingerencję w ziemię powinni oni posiadać pozwolenie na transport odpadów, a jeżeli ziemię transportują na swoją działkę także decyzję wydaną przez Starostę lub Wojewodę na zbieranie (magazynowanie) odpadów.

W przeciwnym wypadku nie może na firmowym terenie składować odpadów. Natomiast może przez skorzystanie z powyższego rozporządzenia składować odpady na innej prywatnej działce bez uzyskania odrębnej zgody, ale nie więcej niż 200kg ziemi na jeden metr kwadratowy.

Z kolei prawo budowlane mówi o tym, że nie można podwyższyć działki o więcej niż 20-25cm bez zezwolenia. Na podstawie tych przepisów trzeba uważać, aby nie przekroczyć wymaganych maksymalnych norm gdyż w przypadku przekroczenia na własny koszt firma będzie zobowiązana odpad wywieźć z działki.

Naszą firmą zajmuje się utylizacją odpadów z gmin: Pilchowice, Sośnicowice, Rudziniec a także miast jak Kędzierzyn-Koźle, Czerwionka- Leszczyny, Gliwice, Zabrze i wiele innych.

Masz pytanie co zrobić z nadwyżką ziemi? Zadzwoń 503 811 312